Ekonomi

En düşük emekli maaşına ilişkin teklif komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını ve kadrolu olmayanlar için ekip düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edildi.

AK Parti Küme Lideri İsmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ve küme milletvekillerinin imzasını taşıyan İstiklal Madalyası Sahiplerine İmtiyaz Aylığı Yaptırılmasına Dair Kanun ile gazi maaşlarında aradaki fark ortadan kalkacak. Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kaldırılacak ve asgari fiyat düşürülecektir. aylık ödenecek net tutar.

Gazi maaşı düzenlemesi

Buna göre, Milli Mücadele’ye katılan ve bu nedenle İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşları ile 1950 yılında Kore’deki savaşa fiilen katılan ve Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’ta fiilen görev alan Türk vatandaşları, 1974, hayatta oldukları sürece. , yurt içi hizmet siparişinden itibaren 30 günlük minimum fiyat tutarı üzerinden aylık olarak bağlanacaktır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık yüzde 75 oranında dul kadına bağlanacak, ancak dul kadının yeniden evlenmesi durumunda kesilecek.

Yargı mensuplarının aylık oranı revize edildi

Yargıtay birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Anayasa Mahkemesi üyeleri bire bir düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Başkanvekili, Danıştay Başkan Vekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ek tazminat oranı , Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri eşit olacak.

Ek gösterge oranındaki değişiklik

Teklifle, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı’nın ek gösterge oranı, Yargıtay Başkanı’nın ek göstergesi Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacaktır.

Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Madalyası

Deprem, yangın, sel gibi afetlerin ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için gösterdikleri çaba veya katkılarla üstün özveri, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanının karar ve lütfuyla Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilecektir. .

Deprem, yangın, sel gibi afetlerin ve tehlikeli salgın hastalıkların önlenmesinde gösterdikleri çaba veya katkılarla üstün özveri, özveri, başarı ve yararlılık gösteren yabancı uyruklu kişilere Üstün Fedakarlık Nişanı verilir. Başkanın kararı ve tercihi ile. .

Tüm gazilere taban fiyatın net fiyatı üzerinden aylık ödeme yapılacaktır.

Herhangi bir karşılık ve çıkar gözetmeden büyük bir başarı ve emekle Türk vatanına hizmet etmiş olan Türk vatandaşlarına, sosyal güvenceleri olsun ya da olmasın tüm gazilere asgari ücret üzerinden aylık net ödeme yapılacaktır.

Taşkömürü Havzasında Taşınmaz Edinimi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, taşkömürü havzasında bulunan taşınmazların belirlenen koşullarda kalıp kalmadığının, kanunun yürürlük tarihi yerine devir tarihi esas alınarak tespit edilmesi mümkün olacak. kanun.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenleme

Ayrıca hak sahiplerinin taşınmazlarını kanuni ipotek tesis ederek kendi adlarına tescil ettirebilmelerine ilişkin düzenleme ile uygulamada karşılaşılan sorunlar incelenecektir.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle 31/12/2012 ve öncesi dönemlere ait işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödemelerin olduğu ve ödenmemiş ödemelerin olduğu tespit edilmiştir. bu konunun yürürlüğe girdiği tarihteki prestiji ortadan kalkacaktır. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu ise tüm fersahları ile birlikte iptal edilecek, dava ve icra evrakının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecektir. Tahsilatlar iade edilmeyecek veya mahsup edilmeyecektir.

Asgari emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100 lira, gelir ve aylık ödemesi alanların gelir ve aylık ödemelerini, bayram ayı

Belgelere göre 5 bin 500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme ücreti, yaşlılık/maluliyet/ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahipleri için 7 bin 500 TL’ye yükseltilecek.

Geçici işçi çalıştırma süresi artırıldı

Kanun teklifi ile kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici personel çalıştırma süreleri artırılmaktadır.

Buna göre, kesintili çalışma durumlarında çalışanların çalışma süreleri birebir vize süresi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kuruluş ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacaktır.

Ücret istikrarını sağlamak için ek ödemeler yapılacak.

İdare, kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan fasılalı işçiler, çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdikleri hizmet sürelerine göre bu işyerlerinde boş bulunan kadrolu işçi takımlarına nakledilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip ve sağlık ekipleri veya pozisyonlarında istihdam edilen işçiler arasında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ek ödeme yapılacak.

madde oluşturma

Komisyonda teklifte yeni bir konu oluşturuldu.

Buna göre hak sahiplerine vefat etmeleri halinde ödenecek güvenlik görevlisi ve aylıkları en az 7 bin 500 lira olacak.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, kendisi ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzaladığı önergeyle güvenlik görevlilerine en az 7 bin 500 TL emekli maaşı bağlanmasının yıllık maliyetinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğunu açıkladı.

Tekliflerin yürürlük tarihleri ​​ayarlandı.

Öte yandan kabul edilen teklifle birlikte teklifin konuları yürürlük tarihlerinde düzenlendi. Buna göre, gazilerin aylıkları, vefat halinde yakınlarına ödenen aylıklar ve güvenlik korucularının aylıklarına ilişkin düzenleme 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Nisan ayı ödeme devir tarihinden itibaren uygulanacak olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin hususta; Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına ilişkin unsurlar, teklifin yayımını izleyen ayın başında, teklifin yayımını izleyen ayın 1’inde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Uzman doktorların maaşlarına zam

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şu anda 23 bin 389 lira maaş alan bir kamu kurumunda çalışan uzman doktorun kanunun yasalaşmasıyla 38 bin 517 lira maaş alacağını söyledi. teklif.

Elitaş, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesiyle ilgili olarak, 2023 Orta Vadeli Plan’da açıklanan miktara göre SGK’nın aktüeryal istikrarında 59 milyar lira açık öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 27 milyon kayıtlı çalışan var.

Türkiye’de yaklaşık 27 milyon kayıtlı çalışan olduğunu anlatan Elitaş, şöyle konuştu: “7 milyon 131 bin asgari ücretle istihdam ediliyor. Toplam sigortalıların yüzde 41’i asgari ücretle istihdam ediliyor.”söz konusu.

Devlet Üstün Feda Madalyasının maddi bir değeri olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Elitaş, bir hayat kurtarmanın ödülünün maddi olamayacağını söyledi.

Düzenlemenin maliyeti 36 milyon lira

Muhalefet milletvekillerinin bu konudaki eleştirilerini yanıtlayan Elitaş, söz konusu madalyaların şeklinin ve aslının belli olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı, muhalifleri değil, taraftarları seçecek.”Devletteki niyetin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mustafa Elitaş, 31 Aralık 2012 tarihinden önce İşsizlik Sigortası Fonu’ndan alınan işsizlik maaşının iptaline ilişkin düzenlemenin maliyetinin 36 milyon TL olduğunu bildirdi.

“Kadroya alınmaları daha sağlıklı ve adil olur”

Türkiye Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yumuk, gazi sayısının çok azaldığını söyledi. “Kurtuluş gazimiz yok. Kore gazilerimiz 21.212 kişiden şu an 700’ün altında. Kıbrıs Barış Harekatı gazi sayımız 37.653’ten 24.777’ye düştü. Bu 31 Aralık 2022 itibariyle; numarayı 3 ayda bir SGK’dan alın. En küçüğümüz 70 yaşında.”sözlerini söyledi.

Geçici personel alımı yapılmalı

HAK-İŞ Genel Lideri Mahmut Arslan, kesintili işçileri ekibe almanın daha sağlıklı ve adil olacağını belirtti. “Burada 11 ay 29 gün çalışma imkanı idareye bırakılıyor. Çaykur’daki 9 bin geçici işçimizden sadece 800’ü istihdam edilebiliyor. Geçici işçi oldukları için başka işsizlik maaşı alamıyorlar, başka bir işte çalışamıyorlar.” , işten çıkarıldıkları için işe iade davası açamıyorlar. İnsanların emekli olması muhtemelen mümkün değil. Mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor.”dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler