Haber

Hemşireler Göç Yolunda, En Büyük Nedeni Ekonomik Kriz!

Hemşire Göç Yolunda! THD Göç Eğilim Anketi kapsamında 8274 hemşirenin göç eğilimleri ölçüldü, bunların yüzde 76,3’ü; 7001 kişi Türkiye’den ayrılmak istediğini söyledi.

Hekim göçünün yanı sıra hemşire göçü ile ilgili bilgiler de sağlıkta büyük bir iş gücü kaybı olduğuna ve sağlıkta iş gücünün her geçen gün daha fazla kan kaybettiğine işaret etmektedir. Araştırma, ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, yetersizlik ve siyasi sorunlar nedeniyle hemşirelerin ‘yaşamak ve yaşatmak’ umuduyla yurtdışına göç ettiğini ortaya koyuyor.

Göç Eden Sadece Doktorlar mı?

Türk Tabipler Birliği’nin ‘hekim göçü’ verilerini açıklamasının ardından, Türk Hemşireler Derneği’nin Nisan ayında gerçekleştirdiği ‘Hemşire Göç Eğilimi Araştırması’ araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. THD araştırmasına katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü Türkiye’de çalışmak istemiyor, bir kısmı yurt dışından kabul edildikten sonra gitmeye hazırlanıyor, bir kısmı dil kursunda, bir kısmı da uygun şartları sağlamaya çalışıyor. Hemşireler Avrupa’da en çok Almanya’yı tercih ederken, Türkiye’den ayrılmalarının en büyük nedeninin ‘ekonomik sorunlar’ olduğunu vurguluyor. Araştırma verilerine dayanarak hemşirelerin yurt dışına göçüne çözüm bulmak ve Türkiye’de kalış koşullarını sağlamak adına çağrıda bulunan THD, “İnsanca yaşamak ve yaşatmak için işbirliğine hazır olduğumuzu tüm politika yapıcılara hatırlatıyoruz. ”

10 Bine Yakın Hemşirenin Göç Eğilimi Ölçüldü!

Türkiye’de çalışan sağlık çalışanları ekonomik nedenler, çalışma koşulları, özlük hakları, sağlık hizmetlerinde şiddet gibi pek çok nedenle yurt dışına göç etmekte ve birçok hemşire yurt dışında çalışmayı hedeflemekte ve bunun için çaba sarf etmektedir. Hemşirelerin yurt dışına göç etme niyet ve girişimlerine yönelik bir anket (saha) çalışması olan Türk Hemşireler Derneği (THD); ‘Hemşire Göç Eğilim Çalışması’ gerçekleştirildi. Çalışma ile 8274 hemşirenin ‘göç eğilimleri’ ölçüldü. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü yurt dışında çalışmak istiyor. Bu oranın yüzde 21’i yurtdışında çalışmak için dil engelini aşmaya çalıştığını, yüzde 18’i ise yurtdışında çalışmak için gerekli kuralları oluşturmaya çalıştığını belirtiyor. Kısacası hemşireler Türkiye’de kalmak için uygun koşullar sağlansa da sağlanmasa da Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve hatta Avrupa’da Almanya başta olmak üzere Arap ülkelerine gitmeye karar vermiş görünmektedir.

Ekonomik Krizin İlk Sebebi!

Araştırmaya katılan hemşirelerin 7001’i, yüzde 55,7’si; çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, düşük ücretler ve daha birçok sebep gibi sebeplerin devam etmesi halinde yurtdışına göç etmek istediklerini belirtiyor. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 25,8’i sağlıkta şiddet nedeniyle Türkiye’den göç etmeyi planlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’ini oluşturan 7 bin 100 hemşire, maaşlarında iyileştirme olursa Türkiye’den ayrılmayacağını belirtiyor. Maaşların güzelleştirilmesi talepleri; Özlük haklarının geliştirilmesi, hemşirelik mesleğinin prestijinin artırılması ve hemşirelerin güvenliğinin sağlanması takip edilmektedir. Hemşirelerin yüzde 26,3’ü özlük haklarının iyileştirilmesi, yüzde 17’si mesleki saygınlığının artırılması ve yüzde 11,5’i can güvenliğinin sağlanması için en önemli talepler arasında yer alıyor.

İşte THD Göç Eğilim Anketi Detayları

THD’nin yürüttüğü araştırmaya katılanların yüzde 77,4’ü hemşire kadın (6400), yüzde 22,4’ü erkek hemşireydi (1852). Katılımcıların yüzde 62,4’ünün 30 yaş üstü olduğu araştırmada, araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 69,1’i lisans, yüzde 11,5’i lise, yüzde 15’i yüksek lisans ve yüzde 4,2’si doktora düzeyindeydi. seviye. onlar ifade edildi. Katılımcıların 7 bin 531’i olmak üzere yüzde 91’ini servisler ile ağır bakım ve özel birimlerde çalışanlardan oluştu. Onkoloji, hematoloji ve kemoterapi birimlerinde çalışan hemşireler 5,8’ini 484 kişi ile takip ederken, katılımcıların 3,1’ini temsil eden 259 hemşirenin deneyimi olmadığı belirtildi. Araştırmada görüş bildiren hemşirelerin yüzde 50,5’inin beş yıldan fazla iş tecrübesine sahip olduğu, geri kalan yüzde 49,5’inin ise beş yıl ve daha az iş tecrübesine sahip olduğu belirtildi.

En Çok Tercih Edilen Ülke: Almanya!

Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 76,3’ü yurtdışında hemşirelik yapmak istediğini belirtirken, Türkiye’de hemşirelik yapmak isteyenlerin yüzde 23,7’si kaldı. Hemşireler hangi ülkelerde daha çok çalışmak istiyor? Yurtdışı tercihlerinde öncelikli yerler nereler? Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 43’ü Avrupa ülkelerini tercih ettiğini belirtirken, yüzde 21,6’sı Amerika ve Kuzey Amerika’da, yüzde 15,8’i İngiltere’de hemşirelik yapmak istediğini belirtti. Avrupa’da en çok çalışmak istenen ülkeler arasında Almanya ilk sırayı alıyor. Almanya’nın ardından İtalya ve Hollanda tercih ediliyor. Amerika ve Kuzey Amerika’da ise ABD ve Kanada göç etmek istedikleri ülkelerin ortasında yer almaktadır. Avrupa’da hemşirelerin tercihlerinin ortasında İngiltere yer alırken, Asya ülkeleri ve Arap ülkeleri de tercihlerin ortasında yer alıyor.

Hemşire Yurt Dışı Hareketliliği!

THD Göç Eğilimi araştırmasına katılan 8.274 hemşireden 6.310’u Türkiye’de çalışmak istemediğini belirtiyor. Bu oran oldukça dikkat çekici: Yüzde 76,3! Türkiye’de hemşire olarak çalışmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 23,7 olurken, bu sayı bin 964 kişi olarak kaydedildi. Araştırmada yurt dışına göç etmek isteyen hemşireler arasında düşünme aşamasında olanların yurt dışına gitmek için harekete geçenlere göre daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmaya katılan hemşireler arasında başvurusu kabul edilenler ile geçiş aşamasında olanların oranı 1.8.86 kişi olarak belirlendi. Başvuru için gerekli kuralların oluşturulması için çalışanların oranı 18,7 bin 374 kişi olarak belirlenirken, başvurusu reddedilenlerin oranı ise 24 kişi olarak belirtildi. 151 kişinin başvurduğu ve sonucu beklediğinin gözlemlendiği araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise; Dil sorununu çözmek için kursa giden hemşire datası vardı. Dil kursuna katılan hemşirelerin oranının %21,8 olduğu gözlenirken, 1641 kişi olarak belirlenen anketin ortasında yurt dışında çalışan 49 kişi olduğu görüldü. Henüz yurt dışında çalışma niyeti aşamasında olan ve yurt dışında çalışmak için herhangi bir girişimde bulunmayanların sayısı artık oldukça fazla olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal talepler karşılanmadığında bu oranın değişeceği iddia edilmektedir. . Sadece yurt dışına çıkmayı düşünen ve hiç girişimde bulunmayanların oranı ise 3984 kişi ile yüzde 54 olarak belirlendi.

Dil Kurslarında Hemşireler!

Verileri kısaca özetlemek gerekirse; 8.274 hemşireden 6310’u yurtdışında çalışmak istemiyor. Türkiye’de çalışmak isteyenler 1964 kişi! Yurtdışında çalışmak istediğini belirten 6310 kişiden 3984’ü düşünme aşamasında olup şu anda yurtdışına çıkmak için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bunlardan 1374 kişi yurt dışında çalışmak için gerekli koşulları oluşturmaya çalışırken, 86 kişinin başvurusu kabul edildi ve yakında yurt dışına çalışmaya gidecek. 24 kişinin başvurusu reddedilirken, başvuru yapan ve sonucu bekleyen 151 kişi var. Dil sorununu çözmek için dil kurslarına gidenlerin sayısı ise 1641 oldu. Dil sorunu çözüldüğünde başvuru sayısının arttığı söylenebilir. Katılımcıların 49’u yurt dışından ayrılan ve halen çalışmakta olan kişilerdir.

Ekonomik Kriz ve Siyasi Sorunlarda Etkili!

Araştırmaya katılan hemşirelerin yarısından fazlası, yüzde 76,3’ü Türkiye’deki fiyatların düşük olması ve ülke ekonomisindeki sorunlar nedeniyle yurtdışında çalışmak istiyor. Katılımcıların yüzde 55,7’si, 7001 kişi, gitmek istemelerinin nedeni ekonomik sebepler gösteriyor. Yurt dışına çıkma nedenleri arasında ikinci sırada ruhsal ve fiziksel şiddet yer almaktadır. Katılımcıların 2.132’si veya yüzde 25,8’i göç kararlarında şiddeti, psikolojik ve fiziksel şiddeti ilişkilendiriyor. Ekonomik kriz, sağlıkta şiddet, adalet ve liyakat ve daha birçok sorun hemşirelerin yurtdışına çıkma kararlarını etkiliyor. 4042 kişi; Katılımcıların yüzde 48,9’u işten ayrılma nedenleri arasında değersizlik algısı, elverişsiz çalışma koşulları ve iş yoğunluğu olduğunu belirtiyor. Araştırmada ülkedeki siyasi sorunların da hemşirelerin göç eğiliminde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Katılımcıların yüzde 39,9’u yurt dışına gidip çalışma düşüncesinde ülkedeki siyasi sorunların da etkili olduğunu belirtiyor ve bu oran yüzde 39,0 olarak tanımlanıyor. Özetle araştırmaya katılan hemşirelerin göç kararı alma nedenleri arasında; Ekonomik nedenler (yüzde 55,7), ruhsal ve fiziksel şiddet (yüzde 25,8), mesleki sorunlar ve iş yoğunluğu (yüzde 48,9) belirtiliyor.

Türkiye’de Kalmak İçin Değişmesi Gereken Koşullar!

Hemşirelere bir değişiklik olması durumunda Türkiye’de hangi koşullarda kalmak isteyecekleri sorulduğunda, araştırmaya katılan hemşirelerin %61,5’i ve 5095’i hemşirelik maaşı vereceklerini yanıtlamıştır. Bire bir soruya verilen diğer cevaplar arasında ise; Yüzde 11,5 ile 822 kişinin can güvenliğinin sağlanması, yüzde 26,3 ile 1869 kişinin hemşirelik haklarının iyileştirilmesi, yüzde 17 ile 1208 kişinin hemşirelik mesleğinin prestijinin artırılması ve yüzde 6,2 ile 446 kişinin adalet ve liyakat sahibi olması. Katılımcıların yüzde 1,2’si, 90 kişi, tüm koşullar ve sistem değişirse Türkiye’de kalabileceklerini belirtiyor. Hemşirelerin yüzde 1 ila 71’i hiçbir koşulda Türkiye’de kalmak istemediğini söylüyor.

TDH: Siyasetçilere İnsanca Yaşama ve Yaşatmaya Çağrı!

THD Genel Müdürlüğü’nün araştırma bilgilerine göre hemşirelerin çalışma koşulları ve maaş memnuniyetsizlikleri göç eğilimlerindeki artışta en önemli etkenler oldu. THD, toplumda nitelikli hemşire bakımı sağlamak ve hemşirelerin pozitif çalışma ortamlarında çalışmalarını sağlamak için tüm politika yapıcılara “işbirliğine hazırız” açıklaması yaptı. (BSHA-Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort